TLAČIVÁ

 

Pre uchádzačov

Tlačivá pre Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie

Prešovský samosprávny kraj:

Košický samosprávny kraj:

Tlačivá pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby

Mesto Vysoké Tatry:

Mesto Poprad:

Ostatné mestá, obce a samosprávne kraje SR:

Získanie tlačív je možné na internetových stránkach miest, obcí a samosprávnych krajov, resp. kontaktovaním nášho CSS alebo sociálnych odborov príslušných miest, obcí a samosprávnych krajov.