Niečo z nášho života

Náš cieľ

  • vytvorenie atmosféry domova a pohody
  • udržiavanie rodinných väzieb
  • motivácia k spoločensky aktívnemu životu